CROPOS sustav proširen za pet referentnih stanica

  • Slika /slike/Vijesti/CROPOS/2023/Glina2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Mreža CROPOS sustava je, u veljači 2023. godine, proširena za dodatnih pet referentnih GNSS stanica. Nove stanice nalaze se u Splitu, Zagrebu, Jastrebarskom, Glini i Pazinu.

Referentna stanica na lokaciji u Zagrebu je u vlasništvu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je u sustav CROPOS uključena na temelju Sporazuma o suradnji na području GNSS-a. Također, Sporazumom o suradnji u sustav je uključena i referentna stanica u Splitu čiji je vlasnik Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Ovim uključenjem dodatno je osigurana stabilnost rada sustava u dva najveća grada u Republici Hrvatskoj.
 
Ostale navedene stanice postavila je Državna geodetska uprava kroz 2022. godinu te su, nakon što su ostvareni potrebni uvjeti, puštene u rad i time je dodatno upotpunjena dosadašnja mreža. Ovdje valja naglasiti da je na području Istre postavljena treća referentna stanica koja je svakako iznimno važna za pokrivanje tog područja signalom CROPOS sustava.
 
Trenutno je u mrežno rješenje CROPOS sustava uključeno 56 referentnih stanica, a u planu je Državne geodetske uprave i daljnje progušćenje mreže sukladno mogućnostima i analizi potreba na terenu.
 

Pisane vijesti