DGU je pokrenula radionice za uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP

Slika /slike/Vijesti/NIPP/Radionice/NIPP_ESF.jpg

Državna geodetska uprava, kao Nacionalna kontaktna točka Nacionalne infrastukture prostornih podataka (NIPP), pokrenula je radionice u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ koje su započele 2. veljače 2021., a održavaju se u obliku virtualnih radionica.

Radonice su raspoređene kroz više dana:
  • 2. veljače 2021. godine – 19. NIPP radionica
  • 3. veljače 2021. godine 20. NIPP radionica
  • 4. veljače 2021. godine - 21. NIPP radionica
  • 10. veljače 2021. godine – 22. NIPP radionica
  • 11. veljače 2021. godine – 23. NIPP radionica.

Zadnja u ovoj seriji, 23. NIPP radionica namijenjena je predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Zadarske, Šibensko-kninske i Sisačko-moslavačke županije.

Svrha ovih radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka“ je pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u samom razumijevanju NIPP-a i procesu uključenja u NIPP te upoznavanje s njihovim obvezama definiranim Zakonom o NIPP-u (NN broj 56/13, 52/18, 50/20). Radionice se sastoje od niza predavanja koja obuhvaćaju teme potrebne za kvalitetno uključenje subjekata u NIPP – od uvoda u NIPP, preko Registara NIPP-a do Kataloga metapodataka na Geoportalu NIPP-a i preglednika GeoHrvatska.
 
Jedan od glavnih ciljeva projekta je ojačati kapacitete zaposlenika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se aktivno uključili u uspostavu i provedbu NIPP-a te podići razinu znanja o NIPP-u na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga, a detaljima o projektu možete pristupiti putem poveznice.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“.  


 

Pisane vijesti