Dodijeljeno priznanje Sustavu digitalnih geodetskih elaborata na konferenciji PMI Forum 2019.

  • Slika /slike/Vijesti/Povelja_SDGE/Povelja.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Na godišnjoj konferenciji PMI Forum 2019., održanoj dana 12. studenog 2019. godine svečano su proglašeni dobitnici te uručene nagrada i priznanja, koje dodjeljuje Udruga za upravljanje projektima PMI Hrvatska, hrvatski ogranak međunarodnog strukovnog udruženja voditelja projekata Projekt Menagement Institute (PMI).

Izborno povjerenstvo PMI Udruge za upravljanje projektima Hrvatska dodijelilo je  priznanje za projekt godine za 2018. godinu te šest posebnih povelja za pokazanu izvrsnost u upravljanju projektima u određenim kategorijama.

Projektu „Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)“ Državne geodetske uprave kao naručitelja i tvrtke IGEA, članice IN2 grupe, kao izvođača, dodijeljena je posebna povelja za značajan doprinos u digitalizaciji poslovanja tijela državne i lokalne uprave i samouprave.

Voditeljima projekta, Ireni Benasić i Stjepanu Grđanu, dodijeljena je posebna povelja za značajan doprinos u digitalizaciji poslovanja iz nadležnosti Državne geodetske uprave i geodetskih tvrtki te povećanju učinkovitosti katastarskih ureda u procesu pregleda, potvrđivanja i provođenja geodetskih elaborata.
Izborno povjerenstvo ocijenilo je da su projektom ispunjeni ciljevi za cijelu geodetsku zajednicu uz standardizaciju i ubrzavanje postupka izrade, te kontrole geodetskih elaborata, da je pripremljena je tehnička osnova za potrebe osnivanja i održavanja katastra nekretnina, kao i omogućeno brže provođenje promjena u katastru zemljišta uz veliki utjecaj na ubrzanje investicija vezanih za nekretnine.

Svečanom uručenju nagrada prisustvovali su predsjednica uprave tvrtke Igea d.o.o. Jarmila Pezo, dipl.ing.elektrotehnike i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod.

Pisane vijesti