Donesena Uredba o snimanju iz zraka

  • Slika /slike/Vijesti/Sjednica_Vlade_RH/Sjednica_Vlade_RH.jpg
  • Slika Fotografija preuzeta s dnevnika N1 televizije i prikazuje glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave dr.sc. Damira Šanteka dipl. ing. geod.

Dana 2. srpnja 2020. godine na svojoj 239. sjednici, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o snimanju iz zraka.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrani  iz 2019. godine (NN 70/19), izmijenjene su odredbe članka 98. Zakona o obrani koje se odnose na izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka te je bilo potrebno uskladiti važeću Uredbu o snimanju iz zraka (NN 28/19) s navedenim izmjenama.
 
Prijedlogom Uredbe o snimanju iz zraka uređuje se snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske, snimanje u području razgraničenja sa susjednim državama, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka te način pregledavanja zračnih snimaka prije njihove uporabe.
 

Pisane vijesti