Dr. sc. Damir Šantek održao sastanak s državnim tajnicima na temu financiranja Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera

  • Slika /slike/Vijesti/Sastanak/2021/22.jpg
  • Slika Print screen sudionika sastanka
  • Slika Print screen sudionika sastanka

Dana 20. travnja 2021. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek održao je sastanak s državnim tajnicima na temu financiranja Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Višegodišnji program Vladi Republike Hrvatske predlaže Državna geodetska uprava, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, a donosi ga Hrvatski sabor.

Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030., određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihovog izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihovog financiranja te druga pitanja važna za provedbu Programa.

Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina te u kojima se obavlja više od 80 % gospodarskih aktivnosti, a koji su neophodni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša i održiv razvoj. Nadalje, provođenjem aktivnosti iz Programa utjecati će se na jačanje konkurentnosti gospodarstva, unapređenje poslovnog okruženja, rast investicija, poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, unapređenje javne uprave i poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

Sastanku su prisustvovali g. Šime Erlić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gđa. Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, g. Bernard Gršić, državni tajnik u Središnjem uredu za razvoj digitalnog društva i g. Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Pisane vijesti