Državna geodetska uprava održala sastanak na temu „Uspostave e-registra zgrada“

  • Slika /slike/Vijesti/ERDF/registar zgrada/Sastanak_ezgrade2.jpg
  • Slika Print screen prezentacije "Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada"
  • Slika Print screen prezentacije "Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada"
  • Slika Slide Vizija sustava Registra zgrada - pogled vanjskih dionika
  • Slika Print screen sudionika sastanka.

Dana 03. ožujka 2021. godine održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva financija Porezne uprave, Državnog zavoda za statistiku, Varaždinske županije i Grada Varaždina, vezano za provedbu ugovora „Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada“.

Osnovni cilj projekta „Uspostava e-Registra zgrada“ je definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama za područje Varaždinske županije i uspostaviti višenamjenski informacijski sustav za registar zgrada, koji će biti osnova za uspostavljanje nove evidencije – registra zgrada za područje cijele Republike Hrvatske.
 
Ispred Državne geodetske uprave sastanku su prisustvovali Irena Magdić, dipl. ing. geod. načelnica Sektora za EU fondove, međunarodnu suradnju i posebne registre, dr. sc. Mario Mađer dipl. ing. geod. voditelj Službe za posebne registre i suradnici, a zbog trenutne epidemiološke situacije vezane uz pandemiju bolesti COVID-19 sastanak je održan virtualnim putem.
 
Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kojima se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financija projekt „Uspostava e-Registra zgrada“.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Pisane vijesti