Državna geodetska uprava uspješno provela twinning projekt u Republici Moldovi

  • Slika /slike/Vijesti/Moldavija/Moldavija.jpg
  • Slika Ravnatelj Antonio Šustić s ravnateljem Agencije za zemljišne odnose i katastar Republike Moldove

17. listopada 2023., u Kišinjevu, Republika Moldova,  održana je Završna konferencija twinning projekta „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova Following EU Standards“ s ciljem osnaživanja Agencije za zemljišne odnose i katastar Republike Moldove te unapređenja e-uprave Republike Moldove kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između administrativnih tijela u skladu s EU standardima i najboljim međunarodnim praksama. 

Projekt je financirala Europska unija u iznosu od 1.8 mil. eura, a provodio ga je konzorcij koji je vodila Državna geodetska uprava, kao stariji partner, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, GIS centrom kompetencija Agencije za poduzetništvo Kraljevine Nizozemske, Nizozemskim katastrom te Glavnim uredom za geodeziju i kartografiju Republike Poljske. Uz glavnog korisnika projekta – Agenciju za zemljišne odnose i katastar Republike Moldove (ALRC) u projektu je sudjelovalo više od dvadeset institucija iz Republike Moldove.
Projekt je od strane korisničkih institucija u Republici Moldovi ocijenjen kao iznimno uspješan te je pridonio ne samo implementaciji nacionalne infrastrukture prostornih podataka, koja mu je bila osnovni cilj, nego i reformi cjelokupnog geodetsko-katastarskog sustava. Osim toga, od strane Delegacije EU u Republici Moldovi ovaj je projekt i službeno prepoznat kao najbolji twinning projekt u Republici Moldovi u 2022. godini, a 2021. godine nominiran je i kao primjer uspjeha u istočnoj regiji ENI (European Neighbourhood Instrument).
Aktivnosti projekta bile su prije svega usmjerene na unapređenje nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) Republike Moldove, a provodile su se kroz sljedeće komponente:
  • Komponenta 1: Održivo upravljanje NIPP-om (analiza stanja, strateški okvir, organizacija rada tijela NIPP-a, modeli licenciranja),
  • Komponenta 2: Poslovni model NIPP-a (identifikacija troškova i koristi, poslovni model i poslovni plan NIPP-a),
  • Komponenta 3: Korištenje postojećih podataka unutar NIPP-a (digitalizacija, razvoj geoportala, metapodaci, georeferenciranje, specifikacije podataka, poboljšanje kvalitete, harmonizacija podataka, testiranje, dijeljenje i integracija putem najnovijih tehnologija unutar NIPP-a),
  • Komponenta 4: Izgradnja kapaciteta i informiranje javnosti,
  • Komponenta 5: Pregled važećih zakonskih odredbi i predlaganje zakonskih izmjena.

U provedbi projekta sudjelovalo je 30 stručnjaka iz Hrvatske, Nizozemske i Poljske, a postignuti rezultati, između ostaloga, uključuju ažuriranje zakonodavnog okvira i pripremu dokumenata koji se odnose na strateški razvoj NIPP-a, razvoj geoportala NIPP-a (https://inds.gov.md) i jačanje kompetencija korisnika kroz razvijene programe poduke i održane radionice na kojima je sudjelovalo više od 150 zaposlenika javne uprave, kao i predstavnici akademske zajednice.
Uz navedene aktivnosti, na traženje korisničke institucije u svibnju 2023. godine projektom je obuhvaćen još jedan vrlo izazovan zadatak, a to je prijedlog reorganizacije ALRC-a i cjelokupnog geodetsko-katastarskog sektora u Republici Moldovi. Temeljem izrađenih preporuka ALRC trenutno priprema potrebne zakonske izmjene koje bi trebale stupiti na snagu već 1. siječnja 2024. godine.
Nastavno na suradnju ostvarenu u projektu, početkom listopada 2023. Državna geodetska uprava i Agencija za zemljišne odnose i katastar potpisale su Memorandum o razumijevanju i suradnji , čime su potvrdile obostranu želju za nastavkom uspješne suradnje u budućnosti.

Pisane vijesti