Evidencija obavljanja stručnih geodetskih poslova

Slika /slike/Proizvodi i usluge/Osnovni geodetski radovi.jpg

Sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18), u uredu, zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti obvezno se vodi evidencija obavljanja stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Pravilnikom o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova („Narodne novine“, br. 90/18), propisano je da su sve fizičke i pravne osobe iz članka 20. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, obvezne osigurati ažurno unošenje podataka u evidenciju obavljanja stručnih geodetskih poslova.
 
Stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova („Narodne novine“, br. 90/18), prestala je obveza dostave podataka iz Upisnika u obliku Godišnjeg izvješća do 31. siječnja za prethodno jednogodišnje razdoblje, koja je ranije bila propisana Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 67/09).

Pisane vijesti