Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek održao sastanak Povjerenstva za provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera

 • Slika /slike/Vijesti/Sastanak/novo/Program_izmjera_5.jpg
 • Slika Članovi Povjerenstva na sastanku.
 • Slika Članovi Povjerenstva na sastanku.
 • Slika Članovi Povjerenstva na sastanku.
 • Slika Članovi Povjerenstva na sastanku.

Dana 15. prosinca 2021. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek održao je sastanak Povjerenstva za provedbu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. 

Povjerenstvo kojeg su Odlukom osnovali  glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek i ministar pravosuđa i uprave dr. sc. Ivan Malenica, održalo je prvi konstituirajući sastanak.

Uz glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, koji je i voditelj Povjerenstva, sastanku su nazočili:

 • mr.sc. Josip Salapić, državni tajnik iz Ministarstva pravosuđa i uprave

 • Velimir Žunac, državni tajnik iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

 • Mile Horvat, državni tajnik iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

 • Šime Mršić, državni tajnik iz Ministarstva poljoprivrede

 • Tomislav Mihotić, državni tajnik iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

 • Boris Koketi, zamjenik Glavne državne odvjetnice

 • Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave iz Ministarstva graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine,  zamjena za državnu tajnicu gđu. Dunju Magaš

 • Željana Delić, viša stručna savjetnica iz Ministarstva financija,  zamjenica za državnog tajnika  g. Stipu Župana

 • Antonio Šustić, dipl. ing. geod., zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave

 • Ksenija Kečević, dipl. oec., načelnica Sektora za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

 • dr.sc. Nikola Vučić, dipl. ing. geod., načelnik Sektora  za katastarske izmjere i infrastrukturu

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.–2030. iznimno je važan projekt jer izravno utječe na gospodarski i ekonomski razvoj Republike Hrvatske što neposredno utječe na bolju kvalitetu života svih njenih stanovnika.
Pored točnije geodetske evidencije, točnijih i boljih katastarskih planova, točnijih površina katastarskih čestica, jedna od esencijalnih dobrobiti novih katastarskih izmjera je sređeno vlasničko stanje nekretnina.
Projekt  je zahtjevan s obzirom da  glavna aktivnost programa obuhvaća obnovu katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima, područjima oko građevinskih područja te drugim područjima u Republici Hrvatskoj koja su značajna za razvoj gradova i općina, županija i države. U Republici Hrvatskoj postoji dovoljan broj geodetskih stručnjaka potrebnih za izvršenje aktivnosti predviđenih navedenim programom
Poslovi  vezani uz katastarske izmjere će se ugovarati putem javnih natječaja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
 
Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek upoznao je Povjerenstvo s osnovnim ciljem Programa, a to je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.
Također je istaknuto da se provođenjem aktivnosti iz Programa može očekivati čitav niz pozitivnih učinaka:

 • unaprjeđenje poslovnog okruženja

 • učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina

 • rast investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata

 • poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom

 • unaprjeđenje javne uprave

 • poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.

U nastavku je zamjenik glavnog ravnatelja g.  Antonio Šustić, dipl. ing.geod.,  održao prezentaciju kroz koju je upoznao Povjerenstvo s Programom, kao i o do sada izvršenom te planiranom  hodogramu aktivnosti.
Višegodišnji program se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Izvršenje Programa ostvarit će se provedbom četiri potprograma koji predstavljaju zaokružene organizacijske i financijske cjeline i to:
Potprogram A)

 • Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj

Potprogram B)

 • Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga

Potprogram C)

 • Usklađivanje područja i granica katastarskih općina

Potprogram D)

 • Osiguravanje  funkcioniranja  integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.

Povjerenstvo je podržalo sve dosadašnje aktivnosti te su kroz raspravu doneseni zaključci o daljnjim koracima s kojima će povjerenstvo biti upoznato na sljedećem sastanku prije upućivanja Godišnjeg Programa na donošenje Vladi Republike Hrvatske. Pisane vijesti