Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek posjetio je katastarski ured u Petrinji koji nastavlja s radom na novoj privremenoj lokaciji

  • Slika /slike/Vijesti/Potres/petrinja_ravnatelj.jpg
  • Slika Kontejner u kojem je privremeno smješten katastarski ured Petrinja.
  • Slika Kontejner u kojem je privremeno smješten katastarski ured Petrinja.

Dana 18. veljače 2021. godine glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek posjetio je katastarski ured u Petrinji koji je nakon potresa nastavio s radom za stranke  u vremenu od 9-14 sati na novoj privremenoj  lokaciji na adresi Trg narodnih učitelja, Petrinja.

Nakon potresa kojim je poslovni prostor koji je koristila Državna geodetska uprava za potrebe rada katastarskog ureda u Petrinji stavljen izvan uporabe, katastarski ured u Petrinji izmješten je na novu privremenu lokaciju te je nastavio sa radom sa strankama od 17. veljače 2021. god.,  na novoj lokaciji na adresi Trg narodnih učitelja, Petrinja,  broj telefona:  044 525 750,  broj mobitela: 099/218-9936.

Ovim putem korisnike molimo, ukoliko su u mogućnosti, da i dalje koriste što je više moguće elektroničku komunikaciju elektroničkom poštom na adrese:
 
puk.sisak@dgu.hr
  
katastar.petrinja@dgu.hr
 
Zahtjevi za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave dostupni su na poveznici https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91, a za ishođenje javnih isprava elektroničkim putem bez odlaska u katastarski ured moguće je korištenjem One-Stop-Shop sustav https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp
 
Osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih geodetskih poslova, također preporučamo da sve svoje aktivnosti prema katastarskim uredima provode elektroničkim putem korištenjem sustava koji su vam u tu svrhu osigurani i dostupni.

Pisane vijesti