Hrvatski sabor usvojio Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Slika /slike/Vijesti/Sabor/Izmjere_glasanje.jpg

Vlada Republike Hrvatske podnijela je dana 28. svibnja 2021. godine Hrvatskom saboru Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 23. rujna 2021. godine, Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici održanoj 01. listopada 2021. godine usvojio Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. sa 83 glasa „za“ i 12 suzdržanih.

Donošenje navedenog Programa u skladu je s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020. – 2024. kojim se planira donošenje Programa obnove zemljišnih registara putem katastarskih izmjera za sva građevinska područja na kojima se odvija više od 80 % svih gospodarskih aktivnosti.

Program se izvršava kroz godišnje programe koji se odnose na poslove katastra nekretnina koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Provođenjem aktivnosti iz Programa može se očekivati čitav niz pozitivnih učinaka:
  • jačanje konkurentnosti gospodarstva
  • unaprjeđenje poslovnog okruženja
  • učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina
  • rast investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata
  • poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
  • unaprjeđenje javne uprave
  • poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.


Pisane vijesti