Hrvatski sabor usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s Konačnim prijedlogom zakona

Slika /slike/Vijesti/Rasprave_sabor/ZDIKN.jpg

Vlada Republike Hrvatske podnijela je dana 17. ožujka  2022. godine Hrvatskom saboru Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s Konačnim prijedlogom zakona. 

Nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 23. ožujka 2022. godine, Hrvatski sabor je na svojoj 10. sjednici održanoj 25. ožujka  2022. godine usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona državnoj izmjeri i katastru nekretnina,  s Konačnim prijedlogom zakona, sa 121 glasom „za“ i 4 „suzdržana“.

Predloženim zakonom provode se mjere iz  Akcijskog plana za  smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020. koji je donesen sukladno preporuci Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku u okviru Europskog semestra te je jedna od mjera koju se Hrvatska obvezala provesti s ciljem pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) i bankovnoj uniji.
U svrhu provođenja mjera iz Akcijskog plana za čiju provedbu je nadležna Državna geodetska uprava ovim zakonom se  propisuje ukidanje naplate većine stvarnih troškova uporabe podataka za izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena, ostvarenje uvida te za određena postupanja po zahtjevu stranaka.

Pisane vijesti