Izdavanje uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine na području grada Zagreba

Slika /slike/Pristup informacijama/1. pravo na pristup.jpg

Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba omogućen je uvid i pristup svim zračnim snimkama snimljenim prije 15. veljače 1968. godine te temeljem istih, od 17. listopada 2022. godine, izdaju jednoobrazna Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine na području grada Zagreba, sukladno članku 168. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22).

Stoga se Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine na području  Grada Zagreba, od 17. listopada 2022. god., više  neće podnositi Središnjem uredu Državne geodetske uprave, Gruška 20, Zagreb nego će se isti podnositi Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 58 a, Zagreb.

Kontakt Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba možete pronaći na poveznici https://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-katastar-i-geodetske-poslove/175282.”

Pisane vijesti