Javno savjetovanje - nacrt Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

Slika /slike/Pristup informacijama/Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.jpg

Otvoreno je javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije.

Otvoreno je javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije. Savjetovanje je otvoreno do 15.07.2018. godine i možete mu pristupiti putem poveznice

Pisane vijesti