Konačni prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina u saborskoj raspravi

  • Slika /slike/Vijesti/ZDIKN/Hrvatski sabor_3.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 28.11.2018. godine zastupnici Hrvatskog sabora raspravljali su o Konačnom prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je u drugom čitanju.

Državna tajnica gđa. Dunja Magaš, dipl. ing. građ., predstavila je zastupnicima Hrvatskog sabora Konačni Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  te je navela kako će se predloženim zakonom postići niz pozitivnih efekata i to: unaprjeđenje postupanja u okviru upravnih područja katastra nekretnina i državne izmjere, unaprjeđenje čuvanja i korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina, unaprjeđenje katastra infrastrukture, uspostavljanje registra zgrada, unaprjeđenje registra prostornih jedinica, unaprjeđenje registra geografskih imena, osiguravanje kvalitete prostornih podataka Državne geodetske uprave kao i osiguravanje učinkovitijeg planiranja i provedbe unaprjeđenja sustava zemljišne administracije (katastra i zemljišnih knjiga).

Iz Državne geodetske uprave raspravi su prisustvovali ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., zamjenik ravnatelja Antun Vidaković, dipl. ing. geod., načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka mr. sc. Ljerka Marić, dipl. ing. geod., te načelnik Sektora za katastar nekretnina Antonio Šustić, dipl. ing. geod..

Pisane vijesti