Objavljen Pravilnik o katastru infrastrukture

Slika /slike/Pristup informacijama/Objavljen Pravilnik.jpg

U „Narodnim novinama“ broj 77/21 od 7. srpnja 2021. godine objavljen je Pravilnik o katastru infrastrukture koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Državna geodetska uprava nadležna je za osnivanje, vođenje i održavanje katastra infrastrukture. Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni osnovati i voditi vlasnici, odnosno njihovi upravitelji. Katastar infrastrukture sadržava podatke o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi i drugi objekti koji pripadaju elektroenergetskoj, elektroničko komunikacijskoj, toplovodnoj, plinovodnoj, naftovodnoj, vodovodnoj i odvodnoj infrastrukturi.

Pravilnikom o katastru infrastrukture propisuje se sadržaj, način izradbe, vođenja i održavanja katastra infrastrukture te uspostava jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, dostupnost podataka o infrastrukturi i tekućim ili planiranim građevinskim radovima te vrsta i struktura podataka o infrastrukturi, promjenama podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

Poveznica na pravilnik.

Pisane vijesti