Objavljena mrežna usluga pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina

  • Slika /slike/Vijesti/Pregled katastarskih čestica i katastarskih općina/Zagreb-Savica.JPG
  • Slika

Državna geodetska uprava kao subjekt NIPP-a učinila je dostupnom mrežnu uslugu pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina.

Mrežna usluga pregleda razvijena je primjenom WMS standarda, u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za mrežne usluge te specifikacijom za INSPIRE temu Katastarske čestice. Državna geodetska uprava ovim je učinila važan korak ka ispunjenju svojih obveza temeljem Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/12, 52/18) i Direktive INSPIRE.
 
Mrežna usluga pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina dostupna je na jedinstvenom poslužnom mjestu za pristup podacima katastra i zemljišne knjige (OSS). Pristup mrežnoj usluzi pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina omogućen je registriranim korisnicima, bez naknade.
 
Više informacija o mrežnoj usluzi pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina, uvjetima korištenja i postupku registracije možete pronaći na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave:

Stranica