Objavljena nova javna savjetovanja

Slika /slike/Pristup informacijama/Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.jpg

Dana 12. prosinca 2019. na portalu e-Savjetovanje objavljena su dva javna savjetovanja za Nacrt Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije i Nacrt Pravilnika o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji.

Oba savjetovanja otvorena su do 15. siječnja 2020. godine , a možete im pristupiti putem poveznica.
 

Pisane vijesti