Održan je sastanak između predstavnika Državne geodetske uprave i Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE)

 • Slika /slike/Vijesti/Sastanak/2023/IMG-20230706-WA00001.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Dana 6. srpnja 2023. u prostorijama Državne geodetske uprave održan je sastanak između predstavnika Državne geodetske uprave i Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE). 

U ime Državne geodetske uprave sastanku su prisustvovali: Antonio Šustić, glavni ravnatelj, Maja Pupačić, zamjenica glavnog ravnatelja i Ilija Grgić, načelnik sektora, i korespodent DGU za Europsko vijeće geodeta (CLGE), a u ime CLGE-a: Vladimir Krupa, predsjednik, Jean-Yves Pirlot, generalni direktor; Matjaž Grilc, voditelj IG-PARLS i Nicolas Smith, rizničar.

Na sastanku predstavnika dviju institucija prezentirani su najvažniji projekti i aktivnosti te se razgovaralo o mogućnostima produbljenja dugogodišnje dobre suradnje. Glavni ravnatelj je ukratko rezimirao brojne projekte i aktivnosti koje je Državna geodetska uprava provodila u posljednje 23 godine svoga postojanja. Posebno je istaknuto prevođenje podatka iz nadležnosti DGU u digitalni oblik, njihovu implementacija u geoinformacijske sustave što u bitnome određuje korisničku orijentiranost DGU-a, a osnovna pretpostavka da bi to bilo moguće je prethodna digitalizaciju podataka i procesa i razvijanje servisa koji omogućavaju diseminaciju podataka i proizvoda iz nadležnosti DGU kao generatora gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Osim toga glavni ravnatelj je ukratko izložio da DGU ulaže enormne napore u poboljšanje kvalitete prostornih i drugih podataka, a kao dobar primjer naveden je novi proces provođenja postupaka katastarskih izmjera koji interdisciplinarnim pristupom geodetskih i pravnih stručnjaka tijekom provođenja katastarske izmjere izrađuje popisni list koji ima sve elemente nacrta zemljišno knjižnog uloška čime se značajno ubrzava postupak provođenja izmjera kao i naknadno osnivanje katastarskog operata odnosno zemljišne knjige. To je posebice važno u kontekstu 10-godišnjeg programa provođenja katastarskih izmjera građevinskih područja u kojima  se odvija oko 80% gospodarske aktivnosti Republike Hrvatske. Glavni ravnatelj predstavio je i ostale važne projektne aktivnosti Državne geodetske uprave.
Predstavnici CLGE ukratko su prezentirali osnivanje, značaj i napore CLGE od svog osnutka do današnjih dana kao i brojne projektne aktivnosti kojima se nastoji dati doprinos standardizaciji i uređenju geodetske struke u Europi. Istaknuli su da je (CLGE) imao svoj jubilej 2022. godine. Osnovan je u kolijevci Fédération Internationale des Géomètres (FIG) 1962. godine i u kontinuitetu djeluje više od 60 godina. Na kongresu FIG-a u Wiesbadenu 1972. godine, CLGE je dobio današnji naziv. Njegov izvorni cilj bio je razmotriti provedbu Rimskog ugovora u odnosu na geodetsku struku.

Misija CLGE je zastupati i promicati interese geodetske struke u privatnom i javnom sektoru u Europi, posebice:
 • Stvaranje stalnog foruma za europske geodete koji su predani europskoj suradnji.
 • Promicanje i razmjena tehničkog, znanstvenog, obrazovnog i organizacijskog znanja s europskim državama.
 • Pružanje pomoći zemljama članicama, nacionalnim udrugama i institucijama EU na zahtjev.

CLGE zastupa i promovira geodetsku struke u Europi kroz:
 • Stalni forum za geodete koji rade u Europi
 • Predanost suradnji i partnerstvu unutar struke u Europi
 • Razmjenu znanja i iskustava između stručnjaka
 • Pružanje konzultacija i savjeta zemljama članicama, nacionalnim udrugama i Europskoj uniji
 • Održavanje i poboljšanje profesionalnih kvalifikacija i standarda usluga diljem zemalja članica
 • Zastupanje struke pred europskim vlastima i vladama
 • Sudjelovanje u drugim relevantnim organizacijama u Europi i svijetu.

Zaključno su glavni ravnatelj i predstavnici CLGE-a izrazili svoje zadovoljstvo održanim sastankom, postignutim razumijevanjem te su naglasili da će obje institucije biti predane jačanju suradnje i davanju doprinosa na jačanju prepoznatljivosti i važnosti geodetske struke u Europi i svijetu.

Pisane vijesti