Održan prvi sastanak Nadzornog odbora projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

  • Slika /slike/Vijesti/EPPR/EPPR_2.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 09. prosinca 2020. godine u organizaciji Državne geodetske uprave održan je prvi sastanak Nadzornog odbora projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ koji je sufinanciran iz Kohezijskog fonda.

Odlukom glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka dipl. ing. geod. o imenovanju Nadzornog odbora za upravljanje i provedbu projekta KK.06.5.2.06.0001 – „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“,  za članove Nadzornog odbora imenovani su dr. sc. Damir Šantek dipl. ing. geod., glavni ravnatelj DGU, Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Maja Pupačić, dipl. ing. geod., načelnica Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu.

Voditelj službe Mladen Pandža dipl. ing. geod. je izvijestio članove Nadzornog odbora o provedbi projekta u 2020. godini. Projekt je ukupne vrijednosti 36.766.828,94 kn i bit će završen krajem 2022. godine, a u tom razdoblju planirano je omogućiti upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u zaštićenim područjima (ujedno i područjima ekološke mreže Natura 2000) u službenim registrima (katastru i zemljišnim knjigama) te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za RH.

Pomoćnik ministra g. Kreitmeyer istaknuo je važnost rezultata ovog projekta za javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima te je izrazio zadovoljstvo tijekom projekta i ozbiljnošću pristupa provedbi tih aktivnosti od strane Državne geodetske uprave.

Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek istaknuo je da je Državna geodetska uprava ovom zadatku pristupila sa izuzetnom pažnjom, obzirom da je u ovom projektu riječ o aktivnostima koje se odnose na područje zaštićenih dijelova prirode iz kategorije nacionalnih parkova, parkova prirode i strogih rezervata koji su označeni kao nacionalno dobro te je od izrazite važnosti da svi ugovori koji se provode u okviru projekta bude izvršeni na visokoj razini kvalitete kako bi se evidentiranje izvršilo sa visokom točnošću.

 

Pisane vijesti