Održan sastanak Savjetodavnog tijela glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave

  • Slika /slike/Vijesti/Savjetodavno tijelo/Sastanak3.jpg
  • Slika Prisutni članovi savjetodavno tijela sjede za stolovima i gledaju prezentaciju na platnu.
  • Slika Prisutni članovi savjetodavnog tijela sjede za stolovima i prate prezentaciju na platnu.
  • Slika Fotografija slidea prezentacije koja je prikazana na savjetodavnom tijelu. Program Vlade RH.
  • Slika Prisutni članovi savjetodavnog tijela sjede za stolom.

U Središnjem uredu Državne geodetske uprave dana 23. listopada 2020. godine održan je konstituirajući i radni sastanak Savjetodavnog tijela glavnog ravnatelja.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. temeljem članka 52. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19) i članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Državne geodetske uprave donio je Odluku kojom se imenuje Savjetodavno tijelo glavnog ravnatelja.

Dana 23. listopada 2020. godine održan je prvi sastanak Savjetodavnog tijela, kojem su nazočili svi imenovani iz Državne geodetske uprave (DGU), Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog geodetskog društva, Hrvatskog kartografskog društva, Geodetske škole u Zagrebu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Hrvatske udruge poslodavaca Udruge geodetsko geoinformatičke struke.

Glavni ravnatelj DGU osvrnuo se na prethodno mandatno razdoblje, u kojem je DGU, u cilju pružanja najbolje i najviše kvalitete i brzine usluga ključnim korisnicama te ukupnoj zainteresiranoj javnosti, uložila višestruke napore kako bi ispunila smjernice koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, a tiču se razvoja e-usluga.
Razvijeni su i stavljeni u primjenu integrirani informacijski sustavi u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske čime su stvoreni uvjeti za primjenu napredne tehnologije u prikupljanju, vođenju, održavanju i dijeljenju prostornih podataka i informacija i to širokom krugu korisnika.
Provedene su mjere olakšavanja poslovanja poduzetnika (potpuno elektroničko poslovanje, digitalni geodetski elaborat) te je omogućena puna funkcionalnost u pružanju javnih e-usluga (podnošenje zahtjeva digitalnim putem, izdavanje javne isprave digitalnim putem).

Uspostavom mrežnih usluga za razmjenu podataka prate se najnoviji trendovi iz područja e-usluga, a same mrežne usluge dodatno skraćuju vrijeme dostave podataka iz nadležnosti DGU ostalim korisnicima čime se skraćuje vrijeme i ubrzavaju postupanja u poslovnim procesima ostalih državnih tijela i poslovnih subjekata.
Digitalna transformacija gotovo je postala sinonim za reformu javnog i privatnog sektora. Uvođenje i primjena digitalnih tehnologija u poslovanju iz temelja mijenjaju i utječu na poslovne procese, poslovne modele, organizaciju rada, dosadašnji način razmišljanja i poslovanja, doprinosi povećanju učinkovitosti i transparentnosti rada.
 
Sveobuhvatna digitalna tranzicija i transformacija društva i gospodarstva RH podrazumijevaju zajedničko i usmjereno djelovanje svih relevantnih dionika s ciljem oporavka i gospodarskog razvoja, poboljšanja poslovnog okruženja i povećanja konkurentnosti te unaprjeđenja kvalitete života građana.

Savjetodavno tijelo upoznato je s aktivnostima DGU u okviru donošenja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2023. godine koji  je preduvjet za korištenje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (najkasnije do 30. kolovoza 2026. godine) kako bi se pomoglo državama članicama u otklanjanju gospodarskih i društvenih posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19 te doprinijelo pokretanju gospodarskog oporavka i jačanju otpornosti gospodarstva na razini Europske unije (EU).
 
DGU je predložila 30- tak projekata ukupne vrijednosti 2.468.600.000 kn.
 
U odnosu na sve navedeno glavni ravnatelj DGU upoznao je nazočne i s dijelom Programa Vlade RH 2020.-2024. u kojem su istaknuti ciljevi, a koji se odnose na aktivnosti DGU u novom mandatnom razdoblju:
  • U sustavu zemljišne administracije, integracijom katastra i zemljišnih knjiga do kraja 2021. uvest će se jedan i jedinstveni postupak za građane i gospodarstvenike.
  • Donijet će se Program obnove zemljišnih registara putem katastarskih izmjera za sva građevinska područja na kojima se odvija više od 80% gospodarskih aktivnosti.
  • Kroz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka prostorni planovi će se do kraja mandata integrirati s drugim prostornim informacijama što će omogućiti digitalno javno samoposlužno korištenje.
 
Navedeni ciljevi su svakako izazov, koji su svi nazočni podržali, a mogu se ostvariti uključivanjem svih, osobito članova savjetodavnog tijela.

Državna geodetska uprava je predana otvorenom dijalogu, prepoznajući zahtjevne okolnosti u kojima se trenutno nalazimo i ona će koordinirati i surađivati sa svim čimbenicima na putu ostvarivanja ovih ciljeva, ali i onih koji će pridonijeti napretku struke i društva u cjelini.
 

Pisane vijesti