Održana deveta i deseta edukacija u okviru projekta "Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova"

  • Slika /slike/Vijesti/Homogenizacija_edukacije/virtualna/Virtualna radionica.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Održane su online edukacije službenika Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Split i Područnog ureda za katastar Zadar u okviru Ugovora UP.04.1.1.10.0001, "Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova", financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11. i 1. "Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova“.

Ugovor za provedbu projekta „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih podataka“, potpisan je dana 10. lipnja 2019. godine ukupne vrijednosti 3.778.421,01 kuna intenziteta potpore u 100 % iznosu, sa razdobljem provedbe 20 mjeseci.

Projekt se provodi na području područnih ureda za katastar Čakovec, Osijek, Požega, Rijeka, Split, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar i Zadar.
 
Ciljevi projekta s pokazateljima su:

1.Stručno osposobljavanje 165 službenika Državne geodetske uprave kroz edukaciju u postupku homogenizacije katastarskih planova.
2.Priprema parametara transformacije za provođenje postupka poboljšanja kvalitete katastarskih planova (homogenizacije) za najmanje 300 katastarskih planova na području RH s ciljem poboljšanja kvalitete usluga Državne geodetske uprave.

Dana 03., 04. i 05. lipnja 2020. održana je deveta online edukacija službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova, financirana iz Europskog socijalnog fonda na kojima je ukupno sudjelovalo devet (15) službenika područnog ureda za katastar Split.

Dana 08., 09. i 10 . lipnja 2020. održana je deseta online edukacija službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova, financirana iz Europskog socijalnog fonda na kojima je ukupno sudjelovalo deset (10) službenika područnog ureda za katastar Zadar.
 

Pisane vijesti