Održana druga sjednica Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

  • Slika /slike/Vijesti/NIPP/Vijeće/6.png
  • Slika

Dana 31. svibnja 2021. godine održana je, u virtualnom okruženju, druga sjednica sedmog saziva Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP-a).

Predsjednik Vijeća NIPP-a, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i članica Vijeća NIPP-a mr. sc. Ljerka Marić izvijestili su članove Vijeća NIPP-a i ostale nazočne o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za 2020. godinu.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 50/2020) u hrvatsko zakonodavstvo prenesene su izmjene Direktive INSPIRE. Provedbom aktivnosti iz projekata sufinanciranih iz europskih fondova („Jačane kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ i „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“) povećan je broj subjekata NIPP-a s lokalne i područne (regionalne) razine te je razvojem mrežnih usluga povećana dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti kao subjekata NIPP-a. Europskoj komisiji predano je godišnje Izvješće o uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a u Republici Hrvatskoj zajedno s rezultatima godišnjeg izvješća o praćenju provedbe Direktive INSPIRE. Također, izrađena je nova Specifikacija metapodataka NIPP-a, nastavilo se s aktivnostima na unaprjeđenju tehničkog okvira NIPP-a (Geoportal NIPP-a, preglednik GeoHrvatska i Registri NIPP-a) te aktivnosti na širenju svijesti o NIPP-u.
 
Na sjednici Vijeća NIPP-a jednoglasno je usvojeno Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za 2020. g. koje Vijeće NIPP-a podnosi Vladi Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti