Održana jedanaesta online edukacija u okviru projekta "Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova"

  • Slika /slike/Vijesti/Homogenizacija_edukacije/virtualna/Virtualna radionica.jpg
  • Slika Print screen ekrana on line edukacije koji prikazuje dio iz edukacijskih uputa homogenizacije
  • Slika Otvoreni laptop s edukacijskim materijalima na ekranu uz prikazane ruke osobe koja gleda edukaciju
  • Slika Službenica katastarskog ureda sjedi za stolom uz otvoreni ekran laptopa na kojem prati on line edukaciju

Dana 16., 17. i 18. lipnja 2020. godine održana je online edukacija u okviru Ugovora UP.04.1.1.10.0001, "Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova", financiran iz Europskog socijalnog fonda

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11. i. 1. "Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima", Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova“.

Ugovor za provedbu projekta „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova“, potpisan je dana 10. lipnja 2019. godine ukupne vrijednosti 3.778.421,01 kuna intenziteta potpore u 100 % iznosu, s razdobljem provedbe od 20 mjeseci.

Projekt se provodi na području područnih ureda za katastar Čakovec, Osijek, Požega, Rijeka, Split, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar i Zadar.
 
Ciljevi projekta, s pokazateljima, su:

1. Stručno osposobljavanje 165 službenika Državne geodetske uprave kroz edukaciju u postupku homogenizacije katastarskih planova.
2. Priprema parametara transformacije za provođenje postupka poboljšanja kvalitete katastarskih planova (homogenizacije) za najmanje 300 katastarskih planova na području Republike Hrvatske s ciljem poboljšanja kvalitete usluga Državne geodetske uprave.

Dana 16., 17. i  18. lipnja 2020. godine održana je online edukacija službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova, financirana iz Europskog socijalnog fonda, na kojima je ukupno sudjelovalo osamnaest (18) službenika područnog ureda za katastar Rijeka.

Stranica