Održana prva edukacija u okviru projekta " Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma"

  • Slika /slike/ESF_vijesti/Datumi/Edukacija_1/ESF_geodetski_datumi.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 21. i 22. siječnja 2020. godine održane su edukacije u Područnom uredu za katastar Split u okviru Ugovora UP.04.1.1.10.0002, "Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma", financiranog iz Europskog socijalnog fonda. 

Državna geodetska uprava  korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 – "Dobro upravljanje" Specifičnog cilja 11.i.1. "Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima" Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma“.

Ugovor za provedbu projekta „Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma“, potpisan je dana 12. veljače 2019. godine ukupne vrijednosti 1.140.000,00 kuna intenziteta potpore u 100% iznosu, sa razdobljem provedbe 12 mjeseci.

Projekt se provodi u Državnoj geodetskoj upravi na području Područnih ureda za katastar Split, Rijeka, Požega, Čakovec i u Središnjem uredu u Zagrebu, a sudionici su službenici DGU iz svih Područnih ureda za katastar sa njihovim Odjelima/Ispostavama te službenici državne, javne i lokalne samouprave.
 
Ciljevi projekta s pokazateljima su stručno osposobljavanje 212 službenika Državne geodetske uprave i državnih, javnih i lokalnih samouprava kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma s ciljem poboljšanja učinkovitosti državnih i javnih uprava te servisa i usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj sredini.

Dana 21. i 22. siječnja 2020. održane su edukacije službenika DGU u Područnom uredu za katastar Split na kojima je ukupno sudjelovalo 38 službenika područnih ureda za katastar Split, Zadar, Šibenik i Dubrovnik.

Pisane vijesti