Održane edukacije iz područja katastra infrastrukture

  • Slika /slike/Vijesti/PROMO/SKI-750x500px.jpg
  • Slika Damir Šantek i Adrijan Jadro, online sastanak
  • Slika dr. sc. Damir Šantek
  • Slika Ariana Bakija Lopac
  • Slika Ante Rupić
  • Slika dr. sc. Nikola Vučić

Dana 15. i 16. studenog te 23. i 24. studenog 2021. godine u organizaciji Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održane su online edukacije iz područja katastra infrastrukture.

Prisutne je u pozdravnom govoru pozdravio glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., i predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Adrijan Jadro, dipl. ing. geod.

Načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu dr. sc. Nikola Vučić, dipl. ing. geod., održao je prezentaciju o novom Pravilniku o katastru infrastrukture koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 77/2021 od 7. srpnja 2021. godine. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/2017). 

Voditeljica Službe za katastar infrastrukture Ariana Bakija Lopac, dipl. ing. geod., održala je prezentaciju na temu: Tehničke specifikacije za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise.
U uvodnom dijelu prezentacije iznijela je i osnovne podatke o projektu „Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture (e-katastar infrastrukture)“ KK.02.2.1.01.0003 koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Tijekom drugog dana edukacije Ante Rupić, dipl. ing. geod,. održao je prezentaciju o izradi digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture (DGEI), od prikupljanja podataka do predaje DGEI na pregled i potvrđivanje u katastarski ured. 

Predavači Adam Agotić, dipl. ing. geod., i Josip Vejmelka, dipl. ing. geod,. ispred Komore održali su predavanje s temom: Izazovi u obavljanju stručnih geodetskih poslova iz područja katastra infrastrukture.
 

Pisane vijesti