Otvoreni radovi katastarske izmjere na području Općine Hum na Sutli

  • Slika /slike/Vijesti/Katastarska izmjera/2023/Hum na Sutli/Hum na Sutli.jpg
  • Slika Glavni ravnatelj Šustić rukuje se s načelnikom općine Hum na Sutli ispred table kojom su otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri
  • Slika Prisutni na otvaranju slikani ispred table kojom su otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri
  • Slika Prisutni na otvaranju slikani ispred table kojom su otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri
  • Slika Prisutni na otvaranju slikani ispred table kojom su otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri

Dana 13. veljače 2023. godine otvoreni su radovi katastarske izmjere na području Općine Hum na Sutli za katastarsku općinu Hum na Sutli u sklopu provedbe Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030.

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić dipl. ing. geod. i  načelnik općine Hum na Sutli Zvonko Jutriša, dipl. ing. stroj. otvorili su radove na katastarskoj izmjeri koja se provodi temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području  Općine Hum na Sutli za katastarsku općinu Hum na Sutli.
 
Ukupna površina za koju se provodi postupak obnove katastra i zemljišne knjige je 702  hektara, odnosno 3.702 katastarskih čestica te 861 zgrada.

Za izvoditelja katastarske izmjere na javnom nadmetanju odabrana je zajednica ponuditelja: Geodetika d.o.o,Vodoprivredno projektni biro d.d., Terrametrika d.o.o. i tvrtka Geosistem d.o.o., a geodetski nadzor katastarske izmjere provodi tvrtka GEOIT GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA d.o.o..
 
Svečanom otvaranju radova prisustvovali su i predsjednik Općinskog suda u Zlataru Vinko Vladić, dipl.iur., voditeljica Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Krapini Nataša Večković Jurman, dipl. iur., načelnica Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu Državne geodetske uprave Branka Vorel Jurčević, dipl. ing. geod.,  pročelnik Područnog ureda za katastar Krapina Zdravko Cesarec, dipl. ing. geod., voditelj Ispostave za katastar nekretnina Pregrada Viktor Štih dipl. ing. geod., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli Anica Kovačić te predstavnici tvrtki izvođača radova.

Pisane vijesti