Otvorenje radova katastarske izmjere Nacionalnog parka Brijuni

  • Slika /slike/Vijesti/EPPR/svi izmjera NP Brijuni.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 1. srpnja 2021. godine, otkrivanjem informativne ploče u luci Veliki Brijun, započela je provedba katastarske izmjere na području Nacionalnog parka Brijuni kao dio projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima KK.06.5.2.06.0001“.

Otvorenju su nazočili ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Brijuni dr. sc. Marno Milotić, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu dr. sc. Nikola Vučić, voditelj Službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata Mladen Pandža, pročelnik Područnog ureda za katastar Pula Boris Verbanac, kao i izvođači geodetskih radova na katastarskoj izmjeri.

Otvarajući svečanost, glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek istaknuo je kako je primarni cilj projekta upis posebnih pravnih režima na katastarskim česticama unutar granica zaštićenih područja te stvaranje preduvjeta za upis prvokupa u službenim registrima na katastarskim česticama unutar granica nacionalnih parkova. Među ciljevima važnima za geodetsko-katastarski sustav su nadogradnja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) koja će omogućiti transparentnost i pristup podacima o granicama zaštićenih područja ostalim institucijama i tijelima državne uprave, gospodarstvu i građanstvu.

Ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni dr. sc. Marno Milotić istaknuo je da je za javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni projekt od iznimne važnosti jer je prostor obuhvata čitav prostor Nacionalnog parka te je naglasio važnost određivanja linije pomorskog dobra, evidentiranja puteva i staza, raznih šetnica te prilagodbu katastarskih čestica zonama zaštite prirode sukladno planu upravljanja radi lakšeg upravljanja površinama.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.Pisane vijesti