Otvorenje radova katastarske izmjere Nacionalnog parka Krka

  • Slika /slike/Vijesti/ERDF/Parkovi prirode/NP_Krka_4.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 6. srpnja 2021. godine, otkrivanjem informativne ploče u mjestu Lozovac, započela je provedba katastarske izmjere na području Nacionalnog parka Krka kao dio projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima KK.06.5.2.06.0001“.

Otvorenju su nazočili ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica sa suradnicima, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić, načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu Nikola Vučić, voditelj Službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata Mladen Pandža, viša savjetnica specijalistica Ana Slović, pročelnik Područnog ureda za katastar Pula Šibenik Josip Mikulandra, kao i izvođači geodetskih radova na katastarskoj izmjeri.

Zamjenik glavnog ravnatelja g. Antonio Šustić istaknuo je kako je Državna geodetska uprava prepoznala važnost provedbe ovog strateškog projekta na nacionalnoj razini. Važni ciljevi za naš geodetsko-katastarski sustav su homogenizacija katastarskih planova za 155 katastarskih općina, provođenje katastarskih izmjera na području nacionalnih parkova, nadogradnja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra koja će omogućiti transparentnost i dohvat podataka o granicama zaštićenih područja ostalim institucijama i tijelima državne uprave, gospodarstvu i građanstvu.

Ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica istaknula je da se homogenizacija katastarskog plana odnosi na gotovo 70 % teritorija NP Krka te da je homogenizacija izuzetno važan korak koji će povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenog područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku. Gđa. Slavica je između ostalog naglasila i sljedeće: „Osim što će nam olakšati komunikaciju s vlasnicima nekretnina omogućit će i bržu realizaciju projekata. Precizno utvrđivanje granice Parka jedan je od ključnih dokumenata koji se izrađuje paralelno s donošenjem strateških dokumenata, novog Plana upravljanja i Prostornog plana“.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.Pisane vijesti