Otvoreno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka

Slika /slike/Pristup informacijama/Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.jpg

Dana 29. ožujka 2023. godine na portalu e-Savjetovanje objavljeno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka.

Ovim Pravilnikom propisuje se izdavanje podataka državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena, tehničke radnje koje se obavljaju u postupku izdavanja podataka, visina stvarnih troškova za izdavanje podataka i izvođenje tehničkih radnji te uvjeti korištenja podataka. Korištenje podataka se usklađuje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama u dijelu ponovne uporabe podataka na način da se omogućava korištenje temeljnih podataka bez naknade i uz otvorenu dozvolu.
 
Savjetovanje za zainteresiranom javnošću je otvoreno od 29.03.2023. godine do 12.04.2023. godine i možete mu pristupiti putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23766.

Pisane vijesti