Početak provedbe edukacija u sklopu projekta „Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju sustava digitalnih geodetskih elaborata“

  • Slika /slike/ESF_vijesti/SDGE/SDGE_ESF_edukacija.jpg
  • Slika Sučelje aplikacije SDGE s elementima EU vidljivosti

Dana 13. rujna 2021. godine započela je provedba prve grupe edukacija katastarskih službenika u sklopu projekta „Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju sustava digitalnih geodetskih elaborata“, kodni broj UP.04.1.1.21.0001.

Državna geodetska uprava (DGU) započela je s provedbom edukacija katastarskih službenika koje će se održavati u virtualnom okruženju (online) do ožujka 2022. godine kada kreću edukacije za geodetske izvoditelje i traju do svibnja 2022. godine. Ukupno će biti održana edukacija za 4 grupe katastarskih službenika - trenera (trajanje 5 dana), 20 grupa katastarskih službenika (trajanje 4 dana) i 20 grupa geodetskih izvoditelja (trajanje 2 dana).

Prvu edukaciju otvorio je dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., glavni ravnatelj DGU, a prisutnima se potom u ime projektnog tima obratila Irena Benasić, dipl. ing. geod., koordinatorica projekta. Uvodnom dijelu prisustvovali su članovi projektnog tima DGU te projektnog tima tvrtke koja je zadužena za provedbu edukacija.

Osnovni cilj projekta je jačanje znanja i vještina katastarskih službenika Državne geodetske uprave i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba u svrhu podrške korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE). Predviđena je edukacija za 340 službenika i 600 geodetskih izvoditelja s područja cijele Republike Hrvatske.
 
Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 4 - “ Dobro upravljenje” Specifičnog cilja 11.i.1 “Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” kojima se iz Europskog socijalnog fonda financira projekt „Edukacija službenika DGU u svrhu podrške korištenju sustava digitalnih geodetskih elaborata“.Pisane vijesti