Potpisan Ugovor o partnerstvu na projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“

Slika /slike/Vijesti/Potpisi/2020/Potpis_snimanje1.jpg

​Dana 30. siječnja 2020. godine u prostorijama Državne geodetske uprave potpisan je Ugovor o partnerstvu na projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ između Državne geodetske uprave i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ugovor su potpisali glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Almin Đapo.
 
Projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ financira se u okviru Prioritetne osi 5b - Poticanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguravanje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa, Specifičnog cilja 5b1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta je 135.045.851,70 kn.
 
Opći cilj Projekta je osigurati homogene podloge utemeljene na prostornim podacima prikladne kvalitete, koje će služiti kao osnova za modeliranje i procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj. Na osnovu prikupljenih prostornih podataka LiDAR tehnologijom biti će izrađen digitalni model reljefa (DMR) veće točnosti, prostorne razlučivosti i pouzdanosti od postojećeg državnog DMR-a izrađenog klasičnim fotogrametrijskim metodama.

Pisane vijesti