Potpisan ugovor o provođenju katastarske izmjere na području grada Krapine

Slika /slike/Vijesti/Potpisi/Potpis-1.jpg

Dana 09. rujna 2019. godine godine u prostorijama Državne geodetske uprave potpisan je Ugovor za pružanje tehničkih usluga obavljanja katastarske izmjere za područje grada Krapine.

Nakon provedenog postupka javne nabave glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i gradonačelnik grada Krapine Zoran Gregurović u ime Naručitelja te predstavnici članova zajedničkog nastupa tvrtki Geodist d.o.o. Zagreb i Aces d.o.o. Zadar, u ime Izvoditelja usluga, potpisali su Ugovor za pružanje tehničke usluge obavljanja katastarske izmjere za  katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina. Ukupna površina zemljišta obuhvaćenog postupkom katastarske izmjere je 230 ha odnosno 1.616 katastarskih čestica.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl.ing.geod., načelnica Sektora za katastarske programe i posebne registre Maja Pupačić, dipl.ing.geod., pročelnik Područnog ureda za katastar Krapina  Zdravko Cesarec, dipl.ing.geod., voditelj službe Mladen Pandža, dipl.ing.geod, voditeljica odjela Ana Slović, dipl.ing.geod., predstavnici Projektne jedinice Hrvoje Zemljić i Goranka Jurjević i  predstavnici tvrtke Geoprojekt d.o.o. Zagreb koja obavlja tehnički nadzor nad provođenjem katastarske izmjere.

Postupci katastarske izmjere temeljem potpisanog ugovora provoditi će se u skladu sa odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 112/18) kojim su odredbama, između ostalog, restrukturirani procesi katastarskih izmjera te je napravljen novi iskorak u poimanju kvalitete katastarskih podataka tako da su sastavni dio rješenja i koordinate kojim je katastarska čestica određena, što će doprinijeti povećanja sigurnosti u podatke koji su dio službene evidencije koje u okviru nadležnosti vodi Državna geodetska uprava.

Pisane vijesti