Potpisani Ugovor o javnoj nabavi usluga osnovnog i proširenog održavanja sustava Registra prostornih jedinica te Ugovor o javnim uslugama održavanja sustava Geoportal NIPP-a za 2020. godinu

  • Slika /slike/Vijesti/Potpisi/2020/Potpis_odrzavanje_NIPP_RPJ.jpg
  • Slika

Dana 03. veljače 2020. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i predsjednica uprave IGEA d.o.o. Jarmila Pezo potpisali su Ugovor o javnim uslugama održavanja sustava Registra prostornih jedinica za 2020. godinu te Ugovor o javnoj nabavi usluge održavanja sustava Geoportala NIPP-a do mjeseca lipnja 2020. godine.

Registar prostornih jedinica (RPJ) je evidencija u kojoj se vode i održavaju podaci o prostornim jedinicama i predstavlja jedan od temeljnih registara o prostoru u Republici Hrvatskoj. Državna geodetska uprava je nadležna za njegovo vođenje i održavanje. Podaci Registra prostornih jedinica čine službenu osnovu za prikupljanje, evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje različitih vrsta prostornih jedinica. Informacijski sustav Registra prostornih jedinica (IS RPJ)  implementiran je 2015. godine u obliku web GIS rješenja koji omogućuje vođenje i održavanje alfanumeričkih i grafičkih podataka Registra prostornih jedinica od razine države do razine kućnog broja.

Cijena usluga za Registar prostornih jedinica iznosi 1.194.000,00 kn (bez PDV-a). Usluge održavanja sustava Registra prostornih jedinica sastoje se od osnovnog i proširenog održavanja. Ugovor se sklapa temeljem Okvirnog sporazuma za Usluge osnovnog i proširenog održavanja sustava Registra prostornih jedinica koji je sklopljen 22. studenog 2018. godine.
 
Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) predstavlja temeljno mjesto za objavu metapodataka i pronalaženje prostornih podataka koji su dio NIPP-a. Sastoji se od Kataloga metapodataka i preglednika prostornih podataka. Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke odgovorna je za us­postavu istog, te je isto jedno od direktnih obaveza država članica, određena Direktivom INSPIRE.

Vrijednost održavanja Geoportala NIPP-a iznosi 697.500,00 kn (bez PDV-a) te je Ugovor potpisan temeljem Okvirnog sporazuma od 4. listopada 2018. godine.
 
 

Pisane vijesti