Potpisani ugovori za usluge multisenzorskog snimanja Republike Hrvatske

  • Slika /slike/Vijesti/Potpis sporazuma/Sastanak_potpis.jpg
  • Slika Vizual projekta u narančastoj boji s logotipovima
  • Slika Sudionici potpisa u dvorani.
  • Slika Zamjenik ravnatelja i predstavnik izvođača.

Dana 16. prosinca 2021. godine u Državnoj geodetskoj upravi potpisani su ugovori za usluge multisenzorskog snimanja Republike Hrvatske koje će se obavljati u okviru projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. - 2020. 

Ugovore je ispred Državne geodetske uprave potpisao zamjenik glavnog ravnatelja Antonio Šustić, dipl. ing. geod. te u ime zajednice gospodarskih subjekata Geoprojekt d.d., Flycom Technologies, Geodetski inštitut Slovenije, Iskratel telekomunikacijski sistemi d.o.o., Meixner Vermessung ZT GmbH i IRS Italian Remote Sensing Srl predsjednik Uprave Geoprojekta d.d. g. Mirko Smiljanić.

Ugovorima su pokrivene sljedeće grupe nabava:

Grupa 1: Aerofotogrametrijsko snimanje i zračno LIDAR snimanje istočnog i južnog dijela Republike Hrvatske (50.5% područja Republike Hrvatske)
Grupa 2: Aerofotogrametrijsko snimanje i zračno LIDAR snimanje zapadnog dijela Republike Hrvatske (49.5% područja Republike Hrvatske)
Grupa 3: Koridorno zračno LIDAR snimanje nasipa Republike Hrvatske.

Potpisivanjem ugovora započelo je obavljanje usluga na temelju kojih će se iz podataka aerofotogrametrijskog i laserskog skeniranja iz zraka izraditi digitalne ortofotokarte i digitalni model reljefa visoke točnosti koji će svoju primjenu naći u području prostornog planiranja, prevencije i analize rizika od poplava, klizišta, potresa i drugih katastrofa, izrade i ažuriranja službenih državnih karata te kao podloga ostalim geoinformacijskim sustavima.

Pisane vijesti