Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

U „Narodnim novinama“ br. 112 od 17. 11. 2017. godine objavljen je Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova.

U „Narodnim novinama“ br. 112 od 17. 11. 2017. godine objavljen je Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izvođenja osnovnih geodetskih radova, uspostavljanje i održavanje stalnih točaka geodetske osnove, izradba, sadržaj i izgled tehničke dokumentacije te pohranjivanje podataka. Pravilnik ima i priloge koji su objavljeni na mrežnoj stranici Državne geodetske uprave:

Prilog 1. – Računanje točnosti pozicioniranja geodetske osnove

Prilog 2. – GNSS mjerenja, obrada podataka mjerenja i ocjena točnosti

Prilog 3. – CROPOS – Hrvatski pozicijski sustav

Prilog 4. – Postupak transformacije koordinata između geodetskih datuma

Prilog 5. – Tehničko izvješće i elaborat uspostavljanja stalnih točaka geodetske osnove

Prilog 6. – Terestrička, nivelmanska, gravimetrijska i geomagnetska izmjera

Prilog 7. – Stabilizacija stalnih točaka geodetske osnove

Prilog 8. – Preglednik pojmova i kratica vezanih uz izvođenje osnovnih geodetskih radova

Prilog 9. – Razmjenske datoteke, opisi položaja, zapisnici terenskih mjerenja i revizije stalnih točaka geodetske osnove.

Prilozi 1 do 9

Zapisinici_ZIPPisane vijesti