Predana izvješća o uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

  • Slika /slike/Vijesti/Predana izvješća o uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka/Geoportal_NIPP.JPG
  • Slika
  • Slika

Državna geodetska uprava, kao Nacionalna kontaktna točka za INSPIRE, izradila je i predala Europskoj Komisiji godišnje Izvješće o praćenju uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a za 2018. godinu (engl. Monitoring) te trogodišnje Izvješće o uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a (engl. Reporting).

Navedena izvješća predstavljaju redovite aktivnosti koje proizlaze iz Direktive INSPIRE te su obavezna za sve države članice Europske unije.

Katalog metapodataka NIPP-a sadrži izvore prostornih podataka definirane INSPIRE temama, ali i velik broj onih koji to nisu, no izrađuju se i prikupljaju zbog različitih poslova iz nadležnosti subjekata NIPP-a. Godišnje Izvješće sastoji se samo od popisa izvora prostornih podataka čiji podaci su definirani INSPIRE temama prostornih podataka te odgovarajućih mrežnih usluga. U ovogodišnjem izvješću popisano je ukupno 216 izvora prostornih podataka, od čega 100 mrežnih usluga. Postojanje i usklađenost metapodataka je 100% kao i dostupnost kroz nacionalnu uslugu pronalaženja.

Sveukupan broj pristupa podacima koji su dio NIPP-a za prethodnu godinu iznosio je više od 40 milijuna. Najveći broj godišnjih korisničkih upita ostvarile su mrežne usluge pregleda Državne geodetske uprave: Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000 iz 2011. godine, topografske karte te katastarske čestice i katastarske općine.

U trogodišnjem Izvješću za razdoblje od 2016. do 2019. godine opisan je napredak NIPP-a i ostvareni rezultati koji se odnose na definiranje zakonodavnog okvira NIPP-a, koordinacijsku strukturu NIPP-a kao i na razvoj te korištenje infrastrukture prostornih podataka.

Republika Hrvatska veliki napredak zabilježila je u broju identificiranih skupova prostornih podataka te broju razvijenih mrežnih usluga. Dostizanje interoperabilnosti podataka uključenih u NIPP bilježi sporiji napredak te su u ovom smjeru planirane buduće aktivnosti NKT-a i subjekata NIPP-a, a što je i predviđeno Strategijom Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškim planom Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020.

Temeljem dostavljenih Izvješća, kao i ostalih aktivnosti kojima se određuje status i ostvareni napredak u implementaciji Direktive INSPIRE, Europska komisija procijenit će napore koje Republika Hrvatska ulaže u uspostavu, održavanje i razvoj NIPP-a.

Stranica