Preporuke građanima i poduzetnicima - COVID-19

Slika /slike/Pristup informacijama/1. pravo na pristup.jpg

U sprečavanju širenja virusa COVID-19 preporuča se građanima i poduzetnicima da za potrebe ishođenje javnih isprava te kontakata sa službenicima DGU postupaju prema preporukama navedenima niže u tekstu.

Preporuča se građanima da za potrebe ishođenje javnih isprava koriste One-Stop-Shop sustav (https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp).

Putem OSS-a i sustava e-Građani možete elektroničkim putem podnijeti zahtjev, odnosno bez odlaska u katastarski ured preuzeti kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista i izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenicima Državne geodetske uprave upućujemo Vas na korištenje telefonskih brojeva odnosno e-mail adresa objavljenih na internetskoj stranici Državne geodetske uprave (https://dgu.gov.hr) poveznice https://dgu.gov.hr/kontakti/80 i https://dgu.gov.hr/o-nama/ustrojstvo/podrucni-uredi-za-katastar-159/159

Građane također obavještavamo da ostale zahtjeve za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave (npr. uvjerenje o nositeljima prava na nekretninama, zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade, uvjerenje o kućnom broju zgrade, uvjerenje o vidljivosti zgrade na DOF-u, i sl.) podnosite putem zahtjeva koje možete također pronaći na stranici https://dgu.gov.hr poveznica
https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91 te popunjene zahtjeve dostavite na e-mail adrese nadležnog ureda.

Također obavještavamo osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova da kao preventivnu mjeru zaštite od zaraze korona virusom u obavljanju svojih poslova kao i ishođenju potrebnih javnih isprava što je to više moguće koriste e-usluge koje je Državna geodetske uprava u prethodnom vremenskom razdoblju razvila te omogućila njihovo korištenje.
Pri tome posebno mislimo na poslove izrade geodetskih elaborata korištenjem Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i s njim povezanih sustava One-Stop-Shop (OSS), Sustava digitalne arhive (SDA), Geoportala i Registra prostornih jedinica.

Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova upućujemo na već poznate adrese korisničke podrške za sustave SDGE (sdge.podrska@dgu.hr) i OSS (helpdesk@uredjenazemlja.hr).

Državna geodetska uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi građani i poduzetnici ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u poslovne prostorije.

Pisane vijesti