Provedba Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja

  • Slika /slike/Vijesti/Potpisi/2023/1.jpg
  • Slika Sudionici sastanka na zajedničkoj fotografiji
  • Slika Glavni ravnatelj Antonio Šustić sa službenicima Državne geodetske uprave
  • Slika Predstavnici izvođača na sastanku
  • Slika Predstavnici izvođača na sastanku

Hrvatski sabor je dana 1. listopada 2021. godine donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima i to u razdoblju od 2021. do 2030. Sredstva potrebna za provedbu ovog Programa iznose 3.025.000.000,00 kuna. 

Državna geodetska uprava i predstavnici geodetskih tvrtki potpisali su Ugovore o javnoj nabavi usluga za katastarske izmjere i izradu elaborata katastarskih izmjera i Ugovore o javnoj nabavi usluga geodetskog nadzora nad uslugama provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na području 14 županija, 28 jedinica lokalne samouprave i 60 katastarskih općina.

Godišnjim programom katastarskih izmjera obuhvaćena su i područja onih dijelova katastarskih općina na području Grada Petrinje, Gline, Siska i općine Topusko koji su najteže nastradali u potresom pogođenom području u prosincu 2020. Ostala područja su planirana na način da se u ovogodišnji program uključe one katastarske općine koje su preostale na području jedne jedinice lokalne samouprave, a kako bi se postupak obnove podataka katastra i zemljišnih knjiga dovršio za cijelo područje nekoga grada ili općine (kao npr. za Grad Karlovac). Za provedbu katastarskih izmjera Državna geodetska uprava je u 2023. planirala iznos od 225 milijuna kuna.

Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države u kojima se obavlja više od 80 % gospodarskih aktivnosti, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša, održiv razvoj. Distribucija podataka o nekretninama kroz mrežne servise omogućit će građanima, javnom i privatnom sektoru dostupnost podataka u realnom vremenu, ali i pridonijeti razvoju poduzetništva i javne uprave koji će koristiti podatke o nekretninama dostupne digitalnim putem.

Pisane vijesti