Provedene mjere iz nadležnosti Državne geodetske uprave predviđene Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2018. godinu

Slika /slike/Vijesti/vijesti/135. sjednica Vlade_20190301.jpg

Državna geodetska uprava je u Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. godinu bila predviđena kao nositelj niza mjera za administrativno rasterećenje gospodarstva te je tijekom 2018. godine provela sve predviđene mjere iz svoje nadležnosti.


Provođenjem mjera iz nadležnosti Državne geodetske  koje se odnose na zakonodavno područje geodetskih i katastarskih poslova postignuto je ukupno administrativno rasterećenje navedenog područja u iznosu od 9. 292.072, 95 kuna odnosno  67,92 % . Ukupno izmjereni administrativni  troškovi područja te iznosi administrativnog rasterećenja dobiveni su primjenom metodologije standardnog troška (Standard Cost Model–SCM).

U okviru rasprave na 135. sjednici Vlade Republike Hrvatske o prijedlogu Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2019. godinu, prezentirano je ostvarenje mjera predviđenih Akcijskim planovima za 2017. godinu i 2018. godinu te je među ostalim mjerama, spomenuto i ostvarenje pojedinih mjera iz nadležnosti Državne geodetske uprave i to „ izdavanje javnih isprava elektroničkim putem i ukidanje naplate troškova“. 

Sve provedene mjere iz nadležnosti Državne geodetske uprave pridonijele su bržem i jednostavnijem poslovanju poduzetnika te stvaranju poticajnog polovnog okruženja.

Snimka 135. sjednice Vlade Republike Hrvatske preuzeta na poveznici.

 


 

Stranica