Redizajniran javni dio Sustava digitalnog geodetskog elaborata

  • Slika /slike/Vijesti/SDGE 2/SDGE.jpg
  • Slika Pregledna karta Hrvatske s brojem digitalnih geodetskih elaborata po županijama
  • Slika Print screen iz SDGE modula koji pokazuje mogućnost preklapanja starog i novog DOF-a
  • Slika Statistika iz SDGE modula
  • Slika Pregledna karta iz SDGE aplikacije, zoomiran dio primorja i Istre
  • Slika
  • Slika Schema povezanosti SDGE sustava s ostalim sustavima koji se vode i održavaju u DGU

Državna geodetska uprava redizajnirala je Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE), te izvršila nadogradnje funkcionalnosti specifičnih poslovnih procesa u izradi geodetskih elaborata.

SDGE je u upotrebi od rujna 2018. godine, a s današnjim danom u sustavu je registrirano 2786 korisnika.

Taj podatak, kao i podatak da se trenutno uz podršku SDGE-a u Republici Hrvatskoj izrađuje više od 80 % svih geodetskih elaborata, pokazuju da je sustav nakon nepune tri godine korištenja ispunio očekivanja kako Državne geodetske uprave tako i geodetske zajednice u cjelini.

Novi redizajnirani sustav, korisnicima pruža nove dodatne mogućnosti te se sada na jednostavan i intuitivan način mogu saznati osnovni statistički podaci iz sustava, a korištenjem redizajniranog i unaprijeđenog GIS preglednika izvršiti brze pretrage i pretrage po grupama katastarskih čestica digitalnog katastarskog plana te podataka registra prostornih jedinica kao i dohvat atributnih podataka (npr. knjižnih podataka o katastarskim česticama po stanju u katastarskom operatu ili zemljišnoj knjizi).

Uvedena je i mogućnost odabira rasterskih podloga skeniranih katastarskih planova (SKP), sada je dostupan i digitalni ortofoto 1968, ali i ostale raspoložive podloge: Digitalni ortofoto 2011, Digitalni ortofoto 2014/16, Digitalni ortofoto 2017/18, Hrvatska osnovna karta (HOK 1:5000), Topografska karta (TK 1:25000, TK 1:100000, TK 1:200000).

Sva unaprjeđenja i sami redizajn sustava zasigurno će olakšati rad i biti vrijedan alat za cijelu stručnu geodetsku zajednicu, a redizajn naslovne stranice sa modernim i informativnim sadržajem koji je javno dostupan i izvan stručne zajednice, daje Sustavu digitalnih geodetskih elaborata značaj koji zaslužuje, a Državnu geodetsku upravu pozicionira kao državno tijelo koje nastavlja sa modernizacijom i digitalizacijom svog poslovanja, koje prepoznaje potrebe korisnika, koje njeguje transparentnost i može pokazati kakvi se rezultati postižu kroz sinergiju geodetskih izvoditelja i katastarskih ureda.
 

Pisane vijesti