Sastanak glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave s gradonačelnicom Grada Varaždinske Toplice i otvorenje kartozida

  • Slika /slike/Vijesti/KARTOZID/Varazdin5.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 1. listopada 2019. godine održan je sastanak glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod. s gradonačelnicom Varaždinskih Toplica, Dragicom Ratković u Gradu Varaždinske Toplice te je otvoren kartozid.

Sastanku su nazočili i Alenka Rezo, dipl. ing. geod., pročelnica Područnog ureda za katastar Varaždin, Valent Stepan, dipl. ing. geod., voditelj Odjela za katastar nekretnina Novi Marof i Dagmar Karlovčec, dipl. ing geod., voditeljica Odjela za katastar nekretnina Varaždin.

Na sastanku je istaknuta dosadašnja dobra suradnja Državne geodetske uprave i Grada Varaždinske Toplice obzirom da je 2017. godine u primjenu stavljen novi katastarski operat za k.o. Varaždinske Toplice te obnovljena zemljišna knjiga, što je olakšalo planiranje i razvoj grada kao poznate turističke destinacije Varaždinske županije i šire.

Nakon održanog sastanka glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., i pročelnica Područnog ureda za katastar Varaždin Alenka Rezo, dipl. ing. geod., službeno su otvorili kartozid koji je postavljen na Trgu svetog Martina 1 u Varaždinskim Toplicama.

Državna geodetska uprava je u cijelosti financirala izradu i postavljanje kartozida na čemu se srdačno zahvalila gradonačelnica Grada Varaždinske Toplice, gospođa Dragica Ratković.

Dimenzije kartozida su 3,5 x 2 m, a za njegovu izradu korišteni su službeni podaci Državne geodetske uprave: digitalne ortofotokarte, digitalni model reljefa i registar prostornih jedinica.
 

Pisane vijesti