Sastanak HKOIG-a i DGU-a

Slika /slike/Vijesti/Sastanak/Sastanak_HKOIG.jpg

U srijedu, 3. listopada 2018. godine u prostorijama Državne geodetske uprave održan je sastanak predstavnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i predstavnika Državne geodetske uprave.

Ispred Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sastanku su prisustvovali predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, dipl. ing. geod., članovi Upravnog odbora HKOIG : Borna Gradečak, dipl. ing. geod., Siniša Ramić, dipl. ing. geod., Goran Lipovšćak, dipl. ing. geod., Robert Klojčnik, dipl. ing. geod., te predsjednik Nadzornog odbora HKOIG Zdravko Zorić dipl. ing. geod. 
 
Ispred Državne geodetske uprave sastanku su prisustvovali ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., zamjenik ravnatelja Antun Vidaković, dipl. ing. geod., te Tajnica Kabineta ravnatelja Ivana Medarić, dipl. iur..

Teme navedenog sastanka bile su primjena novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, te donošenje podzakonskih akata temeljem istog, Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i primjena Sustava digitalnih geodetskih elaborata od strane ovlaštenih geodetskih tvrtki.

Vezano za primjenu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, ravnatelj DGU-a posebno je naglasio obaveze koje proizlaze iz Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 25/18) kako za Državnu geodetsku upravu tako i za Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. Državna geodetska uprava je obvezu donošenja podzakonskih akta izvršila u zakonom propisanim rokovima te je Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova objavljen u NN br. 54/2018 dok su preostala dva pravilnika i to Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova te Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove upućena na objavu u Narodne novine.

Vezano za navedeno, ravnatelj je skrenuo pažnju na obavezu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da u zakonskim rokovima donese novi Statut i druge akte kako je propisano Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti. Kako je rok za donošenje novog Statuta bio 22.09.2018. godine, a Državna geodetska uprava je prijedlog Statuta, na koji sukladno zakonu daje suglasnost, zaprimila tek 14.9.2018. god., ravnatelj je naveo da će se poduzeti sve potrebne radnje i uložiti pojačani napori kako bi DGU što prije dala suglasnost na prijedlog Statuta, a kako bi ga zakonom ovlaštena tijela Komore mogla što prije uputiti Skupštini Komore na donošenje, te dalje na objavu u Narodne novine.

Osobit naglasak ravnatelj je stavio i na obavezu Komore da se pridržava rokova vezanih za donošenje Standarda geodetskih usluga te je naveo da je Državna geodetska uprava spremna Komori dati svu potrebnu podršku vezano za donošenje navedenog općeg akta.

Na temu Nacrta konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ravnatelj DGU-a je izložio kako je navedeni zakon, nakon što je usvojen u Hrvatskom saboru krajem lipnja 2018. godine u I. čitanju, u postupku obrade mišljenja nadležnih tijela koji prethodi upućivanju na II. čitanje u Hrvatski sabor. Naveo je također da je veći broj primjedbi HKOIG – a koje su dostavljene na Nacrt konačnog prijedloga zakona prihvaćen već prije upućivanja u I. čitanje Nacrta prijedloga zakona u Hrvatski sabor.

O trenutno aktualnoj temi primjene Sustava digitalnih geodetskih elaborata od strane ovlaštenih geodetskih tvrtki ravnatelj DGU-a je posebno istaknuo aktivnosti Državne geodetske uprave vezane za pružanje edukacije osobama koje obavljaju stručne geodetske poslove vezane za Sustav digitalnih geodetskih elaborata, a koje Državna geodetska uprava provodi u cilju što brže i lakše prilagodbe ovlaštenih geodetskih tvrtki novom sustavu.

Na sastanku je zaključeno kako će se Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije aktivno uključiti u edukaciju vezanu za Sustav digitalnih geodetskih elaborata zajedno sa Državnom geodetskom upravom, a sve u cilju kako bi se ovlaštenim geodetskim tvrtkama što više olakšala prilagodba poslovanja novom sustavu.

Pisane vijesti