Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o kartografskim znakovima

Slika /slike/Pristup informacijama/Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.jpg

Dana 03.rujna 2019. godine otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Pravilnik o kartografskim znakovima.

Pravilnikom o kartografskim znakovima propisuje se način prikazivanja sadržaja karata, katastarskih planova, situacija, posebnih geodetskih podloga i drugih georeferenciranih prikaza kartografskim znakovima.

Kartografski znakovi propisani ovim Pravilnikom koriste se za prikazivanje stalnih geodetskih točaka, zgrada i drugih građevina te izgrađenih površina, vodova i njima pripadajućih objekata katastra infrastrukture, prometa, vegetacije, vrsta uporabe zemljišta i posebnih pravnih režima na zemljištu, voda i s njima povezanih objekata, reljefa, granica i graničnih oznaka te toponima i kratica koje se koriste za prikazivanje. Sastavni dio Pravilnika je i Zbirka kartografskih znakova.
Savjetovanje za zainteresiranom javnošću je otvoreno od 3. rujna do 3. listopada 2019. godine.

Link: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11924

Pisane vijesti