Sudjelovanje twinning projekta na obilježavanju Dana Europe

  • Slika /slike/Vijesti/Twinning/2023/Dan Europe.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Na obilježavanju Dana Europe, 13. svibnja 2023. godine, EU financiran twinning projekt „Poboljšanje usluga prostornih podataka u Republici Moldovi u skladu s EU standardima“ je u Kišinjevu predstavljen javnosti na svom štandu koji su, između ostalih, posjetili predsjednik Vlade R. Moldove, g. Dorin Recean, predsjednik Sabora R. Moldove, g. Igor Grosu, i EU ambasador u R. Moldovi, g. Jānis Mažeiks.

Od 1. rujna 2020. godine Državna geodetska uprava u partnerstvu sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, GIS centrom kompetencija Agencije za poduzetništvo Kraljevine Nizozemske, Nizozemskim katastrom te Glavnim uredom za geodeziju i kartografiju Republike Poljske provodi navedeni twinning projekt.

Cilj projekta je unapređenje moldovske e-uprave kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između administrativnih tijela u skladu s EU standardima i najboljim međunarodnim praksama. Glavni korisnik projekta ukupne vrijednosti 1,8 milijuna eura je Agencija za zemljišne odnose i katastar Republike Moldove (ALRC).

Na projektu sudjeluje 27 stručnjaka iz Hrvatske, Nizozemske i Poljske provodeći različite projektne aktivnosti: prijenos znanja i iskustava iz područja provedbe Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), podrška uspostavi održivog moldovskog NIPP-a, identificiranje troškova i koristi NIPP-a, podrška u procesu intenzivnijeg korištenja postojećih podataka, jačanje kapaciteta moldovskih institucija vezano za prostorne podatke kao i svijesti o važnosti i koristima NIPP-a te provedba analize i ažuriranje pravnog okvira NIPP-a.

Na sastanku Upravnog odbora projekta Voditeljica projekta od strane Delegacije EU u Republici Moldovi je istaknula da je ovo najbolji twinning projekt u R. Moldovi u 2022. godini i da je ta informacija naglašena u izvješću koji su dostavili Europskom parlamentu i Europskoj komisiji.

Početkom 2023. godine Upravni odbor projekta je obavješten da su predstavnici Vlade Republike Moldove zatražili ALRC da, uz podršku partnera u twinning projektu, pripremi prijedlog svoje reorganizacije. S obzirom da su sve ugovorene aktivnosti uspješno realizirane do 30. travnja 2023. godine dogovoreno je da se projekt produži za dodatnih 6 mjeseci u cilju provedbe novih aktivnosti: analiza i preporuke nove organizacijske strukture ALRC-a, a u skladu s primjerima dobre prakse sektorski sličnih institucija iz država članica Europske unije. Dodatak ugovoru kojim se regulira ova nova aktivnost potpisan je 5. travnja 2023. godine.

Pisane vijesti