Uredba o snimanju iz zraka objavljena u „Narodnim novinama“

Slika /slike/Pristup informacijama/Objavljen Pravilnik.jpg

U „Narodnim novinama“ br. 28/2019 od 22. ožujka 2019. godine objavljena je Uredba o snimanju iz zraka. 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_572.html . Uredba o snimanju iz zraka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“ tj. 30. ožujka 2019. godine.

Pisane vijesti