Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga Zakona o naseljima

  • Slika /slike/Vijesti/Zakon o naseljima/72_Sjednica vlade_1.jpg
  • Slika Ministri u sjede za stolom u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici za svojim računalima.
  • Slika Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek s plavom maskom na licu izlaže Zakon o naseljima preed Vladom RH.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 72. sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine usvojila Nacrt  prijedloga Zakona o naseljima koji je Vladi Republike Hrvatske predložila Državna geodetska uprava.

Nacrtom prijedloga Zakona o naseljima uređuje se način i postupak određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

Od početka primjene važećeg Zakona o naseljima iz 1988. godine, stupio je na snagu cijeli niz zakonskih i podzakonskih propisa povezanih sa područjem koje regulira sada važeći Zakon o naseljima te postoji potreba za donošenjem novog zakona u svrhu postizanja horizontalne usklađenost istog sa postojećim normativnim okruženjem.

Ovim se nacrtom prijedloga zakona, osim usklađenja istog sa postojećim normativnim okruženjem, propisuje obveza da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donose odluke temeljem i u skladu s podacima iz registra prostornih jedinica, propisuje se obveza donošenja odluka o imenima naselja, ulica odnosno trgova u skladu s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena te se unaprjeđuje način određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, označavanje naselja, ulica i trgova i obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

Sjednicu Vlade možete pogledati putem poveznice.

 

Pisane vijesti