Vlada RH imenovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, te razriješila i imenovala dio članova Vijeća NIPP-a

Slika /slike/Vijesti/vijesti/149.sjednica_VRH.JPG

Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu 149. sjednice održane 28. ožujka 2019. godine imenovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena te je razriješila dio dosadašnjih članova Vijeća NIPP-a i imenovala dio novih članova Vijeća NIPP-a.

Državna geodetska uprava je središnje tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje registara geografskih imena sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18). Poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.
 
Predsjednikom Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena imenovan je ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing., geod., koji je imenovan kao predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za registar geografskih imena.
 
U navedeno povjerenstvo kao članovi imenovani su predstavnici središnjih tijela državne uprave nadležni za vanjske poslove, kulturnu baštinu i za znanost i obrazovanje, predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatskog instituta za povijest, Hrvatskog kartografskog društva, Hrvatskog geografskog društva, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, te dva predstavnika sveučilišta koja se bave obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena, a koji su imenovani na prijedlog središnjega tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje, i to: dr. sc. Tea Lončar, Dubravka Đurić Nemec, Antonija Nemet, Pejo Bročić, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, dr. sc. Ivana Horbec, prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, prof. dr. sc. Aleksandar Toskić, dr. sc. Ivana Crljenko, prof. dr. sc. Josip Faričić i doc. dr. sc. Helena Pavletić.
 
Također, na navedenoj sjednici Vlada Republike Hrvatske razriješila je dio dosadašnjih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i to: gđu. Lanu Bogdan, doc. dr. sc. Tomislava Sokola i Damira Delača. Dijelom novih članova navedenog Vijeća, kao predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske udruge poslodavaca iz područja zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike, Vlada je imenovala mr. sc. Berislava Biočića, dr. sc. Tomu Antičića i mr. sc. Dragana Divjaka.

Slika preuzeta s www.vlada.gov.hr

Pisane vijesti