Vlada RH je donijela Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu

Slika /slike/Vijesti/Višegodišnji_program/Damir Šantek_VRH.jpg

Vlada Republike Hrvatske je na 122. sjednici održanoj 3. lipnja 2022. godine donijela Godišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu kojeg je na sjednici Vlade predstavio glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek.

Hrvatski sabor je 1. listopada 2021., godine je donio Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. (NN br.109/2021). Višegodišnji program se izvršava kroz godišnje programe koje na prijedlog Državne geodetske uprave, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, donosi Vlada Republike Hrvatske.
Godišnjim  programom katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu utvrđuju se poslovi i zadaci katastarskih izmjera koji će se provesti, područja na kojima će se isti provesti, rokovi izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja te načini i izvori financiranja.
Cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.
 
Provođenjem aktivnosti iz Programa može se očekivati čitav niz pozitivnih učinaka:
  • jačanje konkurentnosti gospodarstva
  • unaprjeđenje poslovnog okruženja
  • učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina
  • rast investicija i provedba kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata
  • poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
  • unaprjeđenje javne uprave
  • poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava.


Pisane vijesti