Vlada usvojila Konačni prijedlog zakona o naseljima

Slika /slike/Vijesti/Zakon o naseljima/Damir Santek.jpg

Na svojoj 98. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Konačni prijedlog zakona o naseljima te ga uputila na drugo čitanje u Hrvatski sabor.

Konačnim prijedlogom zakona postići će se niz pozitivnih efekata među kojima su: postizanje horizontalne usklađenosti zakonodavstva, unapređenje podataka registra prostornih jedinica čime će se unaprijediti i podaci u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama, stvaranje okvira za uspostavu registra zgrada te za unaprjeđenje i provođenje digitalnog popisa stanovništva, standardizacija u imenovanju naselja, ulica i trgova, jasno propisivanje postupaka određivanja granica područja naselja i određivanja imena naselja, ulica i trgova.
Pisane vijesti